Ponúkame:

- Podrezávanie muriva

- Izolovanie striech, pivníc a balkónov

- Chemické injektáže

- Stierkové izolácie

- Drenážne systémy

- Búracie práce

 

Sanácia je liečbou stavby, a preto ju nemožno sanovať / liečiť bez dokonalej znalosti príčin vlhnutia i stavby samej. Tak, ako chorých lieči lekár, i sanácia stavby by sa mala zveriť do rúk odborníkom. Tí urobia prieskum objektu, na základe ktorého určia presné príčiny vniku vlhkosti. Na základe príčin potom stanovia najvhodnejšie druhy sanácie. Pretože sa iba málokedy stane, že stavba vlhne iba z jedného dôvodu, kombinovať treba aj spôsoby sanácie.

Kontaktujte nás